o biurze

Biuro Wyceny Nieruchomości „Ad Valorem” świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości na potrzeby osób prywatnych, banków oraz jednostek administracji publicznej.

Wyceny nieruchomości wykonywane są zgodnie ze standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także z obowiązującymi przepisami prawa  oraz z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej.

 

Biuro prowadzi Adriana Mackiewicz posiadająca uprawnienia państwowe w zakresie wyceny nieruchomości nr 4732 oraz ubezpieczenie cywilne od wykonywanej działalności na kwotę 25 000 euro.

 

Przynależność do organizacji:

 

· członek założyciel Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

· członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.