usługi

tel. kom: 728 119 999

Zakres wykonywanych usług:

· wycena gruntów,

· wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),

· wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,

· wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych,

· wycena ograniczonych praw rzeczowych,

· określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową,

· wycena prawa użytkowania wieczystego,

· opinie i analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora.

 

 

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości.  


Koszt sporządzenia wyceny jest natomiast pochodną następujących czynników:

· nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

· terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

· kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

 

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.